בדיקות רעש

אנפה המכון הישראלי לאיכות הסביבה מציע מגוון שירותים מקצועיים הקשורים לבדיקות רעש:

בדיקות מטרדי ריח

ריח מוגדר כתחושה נעימה או בלתי נעימה שאנחנו קולטים באמצעות האף, בעיקר עקב היותנו קרובים לחומרים מסוימים שמפיצים אותו. כפועל יוצא, ריח לא טוב הוא ריח שגורם לנו לתחושה לא נעימה, שיכולה להפריע לקיום שגרת החיים ולהוות מטרד של ממש. בנוסף, ריחות חזקים ולא נעימים עלולים לנבוע מחומרים שיכולים לסכן את הבריאות.

מה יכול לגרום למטרדי ריח?

ריחות לא נעימים יכולים להגיע אל בתי מגורים ואל מקומות עבודה ממקורות שונים, ביניהם: תהליכים חקלאיים ותעשייתיים, אשפה, התפרקות של חומרים שונים ושל תרכובות אורגניות, בתי גידול לחיות, מאגרי מים, תחנות שאיבה, מתקני טיהור שפכים ועוד.

החוק בישראל

על פי סעיף 3 בחוק למניעת מפגעיםתשכ"א-1961 (חוק כנוביץ) העוסק במניעת ריח: "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים."

לכן, בכל מקרה שבו אתם נחשפים למטרד ריח שנמשך לאורך זמן ומפריע את שגרת חייכם, חשוב מאוד להזמין חברה המתמחה בביצוע בדיקות ריח.

כיצד מתבצעות בדיקות ריח?

מכיוון שהדרך הטובה ביותר לזהות את "אופיו" של הריח היא באמצעות האף האנושי, השיטה העיקרית והאמינה ביותר לביצוע בדיקות ריח היא על ידי צוות מריחים מקצועי. על מנת להבטיח את הדיוק במדידה, נקבע סף הריח על פי זיהויו על ידי 50% מהבוחנים, כאשר ריכוזי הריחות מוגדרים על פי סף זה. דגימת הריח נאספת ונשמרת מבלי שתכונותיה ייפגעו, ומועברת למעבדה על מנת שהבדיקה תתקיים ללא הסחות דעת או ריחות אחרים שמתערבבים עם הריח הנבדק.

חישוב עוצמות של ריח

מדידת עוצמת הריח מתבצעת על פי 4 פרמטרים הקרויים "מאפייני הריח":

  • סף הריח – קביעת סף הריח על סמך זיהויו על ידי 50% מהמומחים כמתואר לעיל. סף זה מוגדר גם כיחידת ריח אחת (OU). המשרד לאיכות הסביבה קבע, כי באזורי מגורים סף הריח המותר הוא 0, באזור מעורב (מגורים + תעשייה) סף הריח המותר הוא 1 ובאזורי תעשייה הסף המותר הוא 3.
  • עוצמת הריח – תיאור עוצמת הריח על ידי המומחים במושגים כגון: אין ריח, ריח חלש, ריח חזק, ריח שאי אפשר לסבול.
  • רמת נעימות הריח (הטון ההדוני) – קביעת עוצמת נעימות הריח על פי סקאלה מספרית שנעה בין
    4- לבין 4+ (4- מתאר ריח מאוד לא נעים, 4+ מתאר ריח נעים מאוד).
  • אופיו של הריח – תיאור של הריח (ריח חריף, ריח מתקתק, ריח דומה לריח של…).

תיאורים אלה הניתנים על ידי המומחים, מאפשרים לקבוע מתי מדובר בריח שאכן מהווה מטרד ואולי אפילו סכנה לציבור, ומתי מדובר בריח שרמתו סבירה ומקובלת.

שיטה זו של ביצוע בדיקות ריח באמצעות חישה מקובלת במקרים בהם מעוניינים למדוד את עוצמת הריח בהקשר של השפעתה על בני אדם וכן במקרים בהם מעוניינים לבצע הערכת יעילות של מערכות להפחתת עוצמת הריח וצריכים להשוות בין עוצמת הריח לפני הפעלת המערכת ולאחריה.

בדיקות ריח באמצעות שיטות כימיות

ישנן גם שיטות כימיות אנליטיות מקובלות לביצוע בדיקות ריח, אולם גם הן מערבות את המכשיר המדויק ביותר למדידת עוצמות ריח – האף האנושי. בשלב הראשון עושים שימוש במכשיר שנקרא אולפקטומטר, המוהל את הגז בעל הריח בגז בעל ריח ניטראלי (חמצן, חנקן וכד'). בשלב השני מוגש התמהיל לצוות המומחים, אשר מביע את דעתו לגבי סוג הריח ולגבי עוצמתו תוך התייחסות לספי הריח המומלצים של החומרים השונים (ספים שנקבעו על ידי המשרד לאיכות הסביבה). בדיקות ריח מסוג זה מתבצעות בעיקר כאשר מעוניינים להגדיר פרמטרים לתכנון מערכות למניעת ריחות או לקבוע סף פליטת ריח של רכיב מסוים.

אנפה – בדיקות ריח מקצועיות

אנפה – המכון הישראלי לאיכות הסביבה מפעילה צוות מומחים שעבר את כל ההכשרות המתאימות לביצוע בדיקות ריח מקצועיות ומוכרים כמריחים מקצועיים על ידי המשרד לאיכות הסביבה. לצוות הבודק ניסיון רב בביצוע בדיקות ריח והוא אמון על ביצוע בדיקה מדויקת ועל הפקת דו"ח מסכם מפורט על פי כללי המשרד לאיכות הסביבה.

חשוב לדעת, כי על פי נוהל שהוציא המשרד, בבתי מגורים לא אמורים להריח ריחות שמגיעים מבחוץ, ולכן אם אתם חשופים לריחות כאלה שהינם בבחינת מטרד עבורכם, הזמינו עוד היום את צוות המומחים של אנפה לביצוע בדיקות ריח ולהצעת פתרונות להפחתתו במידת הצורך.

לקבלת מידע נוסף אודות בדיקות רעש ובדיקות מטרדי ריח –
צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.