הסיכונים בחשיפה לגז הראדון

גז הראדון מתפרק לחומרים נוספים הנקראים "בנות – הראדון", בפירוק הראדון בריאות נפלטת קרינה רדיואקטיבית העלולה להזיק בכך לרקמות הריאה ולגרום לסרטן בהמשך החיים. לא כל מי שנחשף לרמות גבוהות של ראדון עתיד לפתח סרטן ריאות, ומשך הזמן בין החשיפה לבין הופעת המחלה עשוי להימשך שנים רבות.

כמו מזהמים סביבתיים אחרים, שוררת אי-ודאות מסוימת באשר לגודל הסיכונים הבריאותיים הנשקפים מגז הראדון. עם זאת, ידוע לנו יותר אודות סכנות הראדון מאשר אודות מרבית החומרים המסרטנים האחרים. הסיבה לכך היא שההערכות סביב הסיכונים הניבטים מגז הראדון מבוססות על מחקרי סרטן שנעשו בבני-אדם (עובדי מכרות).

השילוב של עישון ושל גז ראדון יוצר סיכון בריאותי חמור. לכן מומלץ בהחלט להפסיק לעשן במקביל לבדיקות רמות גז הראדון בביתכם או במקום עבודתכם כדי להקטין את הסיכון ללקות בסרטן ריאות.

דווח כי ילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר ללקות בסוגי סרטן עקב קרינה מאשר מבוגרים, אך לפי שעה אין נתונים חד-משמעיים הקובעים שילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר מאשר מבוגרים בגלל חשיפה לראדון.

המדענים בטוחים יותר באשר לסיכוני הראדון מאשר לגבי הסיכונים הנשקפים מחומרים החשודים כמסרטנים אחרים, הסיכויים ללקות בסרטן ריאות בגלל חשיפה לגז ראדון תלויים בעיקר בגורמים הבאים:

• כמות הראדון בביתכם
• משך הזמן שאתם שוהים בביתכם
• האם אתם מעשנים או עישנתם בעבר

חשיפה לגז ראדון בבית ובעבודה ועישון

רמת הראדון אילו 1,000 מעשנים היו נחשפים לרמה זו במהלך חייהם*… סכנת הסרטן עקב חשיפה לראדון בהשוואה ל**… מה לעשות:להפסיק לעשן וגם…
20pCi/LBq/m3740 כ-260 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 250 בהשוואה לסכנת טביעה לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
10pCi/LBq/m3370 כ-150 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 200 בהשוואה למוות בשריפה בבית לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
8pCi/LBq/m3296 כ-120 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 30 בהשוואה לסכנה למות עקב נפילה לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
4pCi/LBq/m3148 כ-62 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 5 בהשוואה לסכנה למות בתאונת דרכים לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
2pCi/LBq/m374 כ-32 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 6 בהשוואה לסכנה למות מהרעלה לשקול תיקון אם הרמה היא בין 2-4pCi/L
1.3pCi/LBq/m348.1 כ-20 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות (רמת ראדון ממוצעת בחללים פנימיים) (קשה לצמצם את רמת הראדון לפחות מ-2pCi/L)
0.4pCi/LBq/m314.8 (רמת ראדון ממוצעת בחוץ)

 

הערה: במידה ואתם מעשנים לשעבר, הסיכון שלכם עשוי להיות נמוך יותר.

לעולם לא מאוחר מדי לצמצם את הסכנה לחלות בסרטן ריאות. אל תחכו בידקו את ריכוזי הראדון ופעלו בהתאם לתוצאות. אם אתם מעשנים, הפסיקו.

סכנת החשיפה לגז הראדון במידה ואינכם מעשנים

רמת הראדון אילו 1,000 מעשנים היו נחשפים לרמה זו במהלך חייהם*… סכנת הסרטן עקב חשיפה לראדון בהשוואה ל**… מה לעשות:להפסיק לעשן וגם…
20pCi/LBq/m3740 כ-36 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 35 בהשוואה לסכנת טביעה לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
10pCi/LBq/m3370 כ-18 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 20 בהשוואה למוות בשריפה בבית לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
8pCi/LBq/m3296 כ-15 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות פי 4 בהשוואה לסכנה למות עקב נפילה לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
4pCi/LBq/m3148 כ-7 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות זהה לסכנה למות בתאונת דרכים לבצע פעולות שיפור להפחתת הראדון
2pCi/LBq/m374 כ-4 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות זהה  לסכנה למות מהרעלה לשקול טיפול אם הרמה היא בין 2-4pCi/L
1.3pCi/LBq/m348.1 כ-2 בני-אדם יחלו בסרטן ריאות (רמת ראדון ממוצעת בחללים פנימיים) (קשה לצמצם את רמת הראדון לפחות מ-2pCi/L)
0.4pCi/LBq/m314.8 (רמת ראדון ממוצעת בחוץ)

 

הערה: במידה ואתם מעשנים לשעבר, הסיכון שלכם עשוי להיות גבוה יותר.

* סיכוני התמותה במהלך החיים מסרטן ריאות (מתוך הערכות המשרד להגנת הסביבה האמריקאי של סכנות החשיפה לגז הראדון בבית (EPA Assessment of Risks from Radon in Homes ((EPA 402-R-03-003))
** חישוב נתוני ההשוואה נעשה בעזרת דוחות 1999-2001 של המרכז הלאומי לבקרה ומניעת פציעות השייך למרכז לבקרה ומניעת מחלות (Centers for Disease Control and Prevention’s 1999-2001 National Center for Injury Prevention and Control Reports).

גז ראדון: המדריך השלם

  1. גז ראדון: סקירה כללית.
  2. איך חודר גז הראדון לביתכם?
  3. כיצד תבדקו את ביתכם?
  4. מהי המשמעות של תוצאות הבדיקה שתקבלו?
  5. איך להוריד את רמת גז הראדון בביתכם?
  6. הסיכונים בחשיפה לגז הראדון.
  7. הנחות ועובדות אודות הראדון.