בדיקות קרינה נערכות בשל החשש ההולך וגדל בקרב האוכלוסייה מסיכונים פיסיולוגיים בריאותיים הנובעים כתוצאה מחשיפה למקורות קרינה הגבוהים מערכים ברורים שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה.  המשרד להגנת הסביבה אימץ את המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO-World Health Organization), ועל בסיס אותן המלצות נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת. ערכים אלו נקבעו על מנת למנוע את ההשפעות הבריאותיות שיש לקרינה.

רוב המחקרים שנערכו עד היום בנוגע לסיכונים מקרינה והשפעותיה הפיסיולוגיות על אדם, נערכו כמחקרים אפידימיולוגיים (מחקר ברמת האוכלוסייה) ועל בסיס עדויות מדעיות ההולכות ומצטברות על השפעות הקרינה. לדוגמא, החלטת ארגון הבריאות העולמי לשייך את הפלאפונים הסלולאריים לקבוצת "המסרטנים האפשריים" לאדם (Possibly carcinogenic to humans) נקבעה על סמך סטטיסטיקה ומידע מצטבר ממחקרים המעיד על השפעות בריאותיות שונות העלולות להיגרם בשל שימוש בפלאפונים (ע"פ ארגון הבריאות העולמי- 4.6 מיליארד משתמשים כיום בפלאפונים סלולאריים).

מחקר אפידימיולוגי למשל, מצא וקבע כי אוכלוסיית ילדים שהתגוררה בסמוך לקו מתח ונחשפה לאורך זמן  לקרינה העולה על 3-4 מיליגאוס, חלו בה פי 2 יותר ילדים בלוקמיית ילדים, בהשוואה לאוכלוסיית ילדים שלא הייתה חשופה לרמות קרינה כאלו.

השפעותיה של הקרינה אינם ברורים עדיין, אם כי נערכים מחקרים רבים על מנת להכיר את הסיכונים הנובעים מחשיפה לרמות משתנות של קרינה אלקטרומגנטית הן בתחום הסלולאר (מיקרוגל, אנטנות סלולאריות, ראוטרים וכו') והן בתחום החשמל (קווי מתח, שנאים, ציוד ומיכשור חשמלי, ארונות חשמל וכו').

השפעות ידועות של קרינה מלבד היותה גורם אפשרי לתחלואה בסרטן מתבטאות בהשפעות פיסיולוגיות בגוף האדם על תהליכים הורמונאליים, קרדיו-ואסקולאריים (לבביים), אימונולוגיים (מערכת החיסון) ואף התנהגותיים.  במקרים רבים הקרינה על ערכיה השונים גורמת לכאבי ראש, סחרחורות, תחושות לא נעימות, עקצוצים, דיכאון, בעיות שיווי משקל ועוד, במיוחד לאנשים הרגישים יותר לקרינה (EHS) המונים כ- 10 אחוזים מן האוכלוסייה.

המשרד להגנת הסביבה נוקט בעקרון הנקרא "עקרון הזהירות המונעת". מטרת עקרון זה היא לצמצם למינימום האפשרי את רמת הקרינה על סוגיה השונים להם נחשף הציבור.

בדיקות קרינה מקצועיות על ידי בודקי קרינה מוסמכים, המיישמים את "עיקרון הזהירות המונעת" של המשרד להגנת הסביבה, מביאות לפתרונות ולצמצום נזקים אפשריים העלולים לנבוע כתוצאה מחשיפה לא מבוקרת ומיותרת למקורות הקרינה השונים והמגוונים הסובבים אותנו.