מחוללי מחלות עיקריים העוברים במים:

חיידקים
שם מחולל המחלה שם המחלה הערות
סלמונלה טיפי (סלמונלה) טיפוס הבטןמקור החיידק מצואת אדם
שיגלהדיזינטריהמקור החיידק מצואת אדם
קמפילובקטרגסטרואנטריטיס – דלקת המעימקורו בצואת אדם ובע"ח
אחד הגורמים להתייבשות בני אדם
ויבריו כולירהכולירהפגיעה במערכת העיכול והתייבשות. מקור החיידק מצואת אדם
לגיונלהלגיונלוזיס.
דלקת ריאות לגיונליתהחיידק מתרבה בסביבה לחה
ו י ר ו ס י ם (נגיפים)
שם מחולל המחלה שם המחלה הערות
HAV צהבת A מקורו מצואת אדם
רוטה וירוסריאו וירוס מחלות דרכי הנשימה והעיכולמקורו מצואת אדם
קוקסקי, אקו וירוס, אדנו וירוספוליו, מננגיטיסמקורו מצואת אדם
ט פ י ל י ם (פרזיטים)
שם מחולל המחלה שם המחלה הערות
ג'יארדיאזיסג'יארדיה למבליהמקורו מצואת אדם ובע"ח
קריפטוספורידיוםקריפטוספודיוזיסמקורו מצואת אדם ובע"ח
אנטאמיבה היסטוליטיקהדיזינטריהמקורו מצואת אדם
סחיזוטריקסבילהרציהמקורו ממקורות מים טבעיים